Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
thunder
Będzie luz. Zawsze taka logika
— Brd src "Bonus"
thunder
Zamiast przeglądać co wieczór info w monitorze,
zrób coś ze sobą, idź choćby nad morze,
a jeśli tego nawet zrobić nie możesz,
to pomyśl sobie, że siedzieć jest gorzej.
Bo możesz nabijać rekordy odtworzeń
ulubionych tracków w mp3 na dworze.
Więc weź się w garść i rozejrzyj dokoła,
na pewno jest ktoś kto o pomoc woła.
Trochę siły woli, czas się wygramolić
i wychodząc z domu nerwy ukoić. C.D.N.
thunder
6814 3599 500
Arctic.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatjorven tjorven
1549 5e07
Reposted fromapm35 apm35 viamoonlightdrive moonlightdrive
thunder
5428 cfda
Reposted fromdran dran viaparadisecity paradisecity
thunder
5195 ff97
Reposted fromhogwarts hogwarts
thunder
1629 d2b4
Forget
Reposted fromserpentina serpentina viahogwarts hogwarts
thunder
Prosiaczek uśmiechnął się i starannie wkleił ostatni obrazek do swojego albumu - pamiętnika. Znajdowały się w nim rysunki przedstawiające jego najwspanialsze przygody przeżyte z przyjaciółmi
— "Prosiaczek i przyjaciele"
Reposted byejzelosiek
thunder
9771 4449
Reposted fromFrauJule FrauJule viaparadisecity paradisecity
thunder
   
Reposted fromhogwarts hogwarts
thunder
5587 48c0
Reposted fromhogwarts hogwarts
thunder
Uciszyłem serce teraz ja
Nic nie znaczę
Mam już tego dość, cholerny świat
— Maciej Balcar "Dżem"
thunder
9473 84f7
I was nine years old when I first auditioned for the role of Hermione, and just ten when we started filming- and it feels like such a long time ago it’s hard to believe I am the same person! I suppose in many ways I am not, having grown from child to woman, but the one thing that remains constant is my passion for these stories and my love for Hermione. She has got to be one of my all-time favorite literary heroines. t’s funny, when I look back at those early years I remember being so emphatic that I had nothing in common with the character of Hermione, especially with her tweed skirts and thick tights. Being a nerd back then just wasn’t cool. But, as I grew older I realized how alike we really are, and that a comparison of any sort was a compliment and not a jibe. She is a true and loyal friend, feisty and determined, and not afraid to pursue what she believes. And she is, of course, a dedicated scholar. I absolutely share her passion for knowledge, and if I can lay claim to half of her other attributes then I am extremely happy. Girls should never be afraid to be smart! - Emma Watson
Reposted fromhogwarts hogwarts
thunder
Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
— Dumbledore
Reposted fromkaora kaora viahogwarts hogwarts
thunder
W życiu piękne są tylko chwile
— Ryszard Riedel
Reposted byparadisecitymoonlightdriveCuukierekkiksbanitaheart-shapedraniabbadonforeveryoungnotforgetmemaddamanipulativecallmeirresponsibleiamnotperfect
thunder
MNIEJ ŻYCIA, WIĘCEJ MATEMATYKI.
Reposted fromitisstupid itisstupid viaparadisecity paradisecity
thunder
I don't ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way
— "Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers
thunder
Tak długo, póki można oddychać i ma się sprawne ręce, przyszłość stoi otworem
— Johnny Deep
Reposted frommarlena marlena viaczeresnie czeresnie
thunder
Uczucia między przyjaciółmi są z konieczności fałszywe. Jak bez żadnych ubocznych motywacji przywiązać się do kogoś, kogo znamy aż nazbyt dobrze?
— Emil Cioran
thunder
Wiedziałam. Ale mi się podoba wykonanie SPA.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl