Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
thunder
thunder
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromarancione arancione viaczeresnie czeresnie
thunder
So this is Christmas... and what have you done? 
thunder
9463 997b
Reposted byaniiron aniiron
thunder
1772 b451
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viaczeresnie czeresnie
thunder
0951 5c84
thunder
pierdolnąć to wszystko i wyjechać do Nowej Zelandii
Reposted frommoonlightdrive moonlightdrive
thunder
thunder
Zawsze wierzyłem w głupców. Moi przyjaciele nazywają to wiarą w samego siebie.
— Edgar Allan Poe
Reposted byinnocuo innocuo
thunder
1130 a0ef
Reposted fromola-la ola-la viahogwarts hogwarts
thunder
Co ma być, to będzie, a jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć.
— Hagrid
Reposted fromyourhabit yourhabit viahogwarts hogwarts
thunder
Wiara to dziwna rzecz. Pojawia się, kiedy tego nie oczekujemy. Po prostu któregoś dnia odkrywacie, że bajka może być trochę inna niż sobie wymyślaliście. Zamek, cóż, może nie być zamkiem. I nieważne, czy będzie się żyło „długo i szczęśliwie”, ważne, że się jest „szczęśliwym” teraz. Raz na jakiś czas, ludzie nas zaskakują i raz na jakiś czas ludzie potrafią nas nawet oszołomić.
— Meredith Grey
Reposted bygerundiumzanimpojdetazniebieskimijustapersonmartuszkajustIam
thunder
Wiesz co najbardziej boli? Idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi.
Reposted frommefir mefir viatjorven tjorven
thunder
thunder
Chcę nazwać swoje życie sukcesem, a nie pomyłką.
— "Gra o wszystko" Na pół etat & W.E.N.A.
thunder
Bringing back sweet memories, memories...
— It's sunday evening
thunder
Niedziele są na tęsknoty. 

W niedzielach jest coś takiego,

że masz ochotę urwać sobie głowę.

Reposted fromyearn yearn viamoonlightdrive moonlightdrive
thunder
Czasem płaczę, bo chce mi się płakać...
Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie złość.
— "Mała Aleja Róż" Dżem
Reposted bynurek93 nurek93
thunder
Żyję dla beki.
— po prostu
Reposted byiks-y-zetpinggwin
thunder
1506 d3d7
Reposted fromaccidientte accidientte viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl